زندگی‌نامۀ دوکتور عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحهٔ ملی

Dr.Abdullah

دوکتور عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحهٔ ملی از ماه مارچ 2020 به این‌سو رهبری، همآهنگی، مدیریت و مسوولیت پیش‌برد کلیت پروسۀ صلح را در افغانستان به عهده دارد.

دوکتور عبدالله عبدالله از سال 2014 تا 2020 به حیث رییس اجراییهٔ جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه کرد و به عنوان شریک قدرت در دولت و حکومت مسوولیت رهبری شورای وزیران را برعهده داشت.

دوکتور عبدالله عبدالله سه دوره (2009، 2014 و 2019) نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری بود. دو دور پسین انتخابات بی‌نتیجه ماند و در پی توافق‌سیاسی و تقسیم قدرت حکومت شکل گرفت.

پس از رویداد تاریخی کنفرانس بن (دسمبر 2001) و ایجاد ادارهٔ موقتِ، دوکتور عبدالله عبدالله به عنوان نخستین وزیر خارجۀ ادارهٔ موقتِ به رهبری حامد کرزی تعیین شد. با تدویر لویه جرگۀ اضطراری (جون 2002) دوکتور عبدالله عبدالله باردیگر به حیث وزیر خارجۀ دولت انتقالی اسلامی افغانستان برگزیده شد.

دوکتور عبدالله عبدالله تا سال 2006 میلادی، در زمینۀ تدوین سیاست خارجی جدید افغانستان، توسعه و گسترش روابط افغانستان با جامعۀ بین‌المللی نقش اثرگذار بازی کرد.

دوکتور عبدالله عبدالله از سال 2006 تا 2009 به حیث دبیرکل بنیاد شهید احمدشاه مسعود ایفای وظیفه کرده است.

پیش از کنفرانس بن، دوکتور عبدالله عبدالله در دورۀ مقاومت برضد طالبان و القاعده، به عنوان وزیر خارجه (1998 الی 2001)، به حیث معاون وزیر خارجه (1996 الی 1998) و پیش از آن به حیث رییس دفتر و سخنگوی وزارت دفاع (1992 الی 1996) ایفای وظیفه کرده است.

از سال 1985-1992، در دورهٔ اشغال ضد شوروی، او به عنوان یک هماهنگ کننده بشردوستانه و داکتر به مقاومت پیوست و بعداً به عنوان مشاور ارشد و دستیار شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و رهبر مجاهدین خدمت کرد. 

دوکتور عبدالله عبدالله متاهل است و دارای سه دختر و یک پسر می‌باشد. وی به زبان‌های فارسی، پشتو و انگلیسی مسلط است و به زبان‌های عربی، اردو و فرانسوی آشنایی دارد.