زندگی‌نامه‌ی عبدالقهار عابد رییس عمومی دفتر شورای عالی مصالحه‌ی ملی

Abdulqahar Abed

 محترم عبدالقهار عابد در سال 1348 در یک خانواده متدین چشم به جهان گشود. وی در سال 1353 شامل مکتب ابتداییه ببوجانی شهرکابل گردید. دوره‌ی متوسطه را در مکتب سیدال ناصری و لیسه را در مکتب عمر شهید به اتمام رسانیده است. وی سند لسانس (کارشناسی‌) را از رشته‌ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل و کارشناسی ارشد (ماستری) را از رشته‌ی روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی ایران واحد کابل بدست آورد.

آقای عابد در سال 1991 کار را از بانک انکشاف صادرات افغانستان آغاز کرد. سپس در سال 1993 در دستگاه دیپلماسی یعنی وزارت امورخارجه کشور تعین گردیده است. قابل تذکر است که در سال1376 در دوران صدارت شهید غفورزی مدتی کوتاه، به‌عنوان رییس تشریفات صدارت نیز ایفای وظیفه نموه است. وی همچنان پس از اشغال کابل توسط طالبان به‌حیث مسؤول بخش، سرپرست و رییس در نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در ولایت‌های تخار، پنجشیر و مزار شریف کار کرده است. در سال 2001 پس از سقوط رژیم طالبان، ابتدا سرپرست ریاست دفتر و بعداً به‌حیث جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانسان در کراچی پاکستان تعین شد که در این پست کارهایش را ‌بوجه احسن انجام داد و از نزدیک به مشکلات مهاجران افغانستان در پاکستان رسیدگی کرد. در سال 2003 نظر به لزوم دید رهبری وزارت امور خارجه به‌حیث رییس دفتر این وزارت گماشته شد.

محترم عبدالقهار عابد در سال 2010 به‌عنوان رییس روابط فرهنگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، برگزیده شد. پس از جنجال های انتخابات سال 2014 با ایجاد ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، به‌حیث رییس عمومی دفتر مقام عالی ریاست اجراییه تعین گردید. پس از ایجاد شورای عالی مصالحه‌ی ملی در سال 1399 خورشیدی، به عنوان رییس عمومی دفتر شورای عالی مصالحه‌ی ملی تعین گردید.